In ontvangst nemen van het donatiebedrag door Berkat Ambon.