Voorwaarden foto-wedstrijd 16 dec. 2018

Foto-wedstrijd met leuke prijzen Op zondag 16 dec. 2018 a.s. schrijft Stichting Masohi Appingedam voor de gasten van de Eetcafé een foto-wedstrijd uit.

Voorwaarden: Als thema hebben we gekozen voor: •

2 foto’s te maken van de dansgroep “Masohi Badansa” •

Dat wil zeggen: 1 foto van de menaré groep en 1 foto van de gezamenlijke dansgroep •

De foto’s dienen digitaal gemaakt te zijn •

Beide digitale foto’s dienen binnen 2 weken na 16 december 2018 opgestuurd te worden naar 2 mail-adressen: fotodevries@gmail.com en masohi@masukmakan.nl

Prijzen: Er zijn 3 prijzen ter beschikking gesteld t.w. voor de 1e, 2e en 3e prijs.

De origineelste foto wordt beloond met een leuke prijs. Er zijn 2 professionele jury-leden die de foto’s gaan beoordelen. De officiele uitslag wordt bekend gemaakt op de Eetcafé van de maand februari 2019.

De sluitingstermijn voor het opsturen van de foto's is vastgesteld op 31 januari  2019 !!!

 

Veel succes !

De winnende foto is gemaakt door Christa Groenbroek. Van harte gefeliciteerd.Als 2e is geeindigd Sam Ngilamele en als 3e Vera Lesnussa.

Op 16 dec. 2018 heeft de feestelijke jaarafsluiting van Eetcafé Masohi plaats gevonden met o.a. een foto-wedstrijd, Bingo, dansen.
De Bingo-opbrengst is € 92,00 t.b.v. het goede doel Berkat Ambon.