Betreft: voorlichtingsmiddag

Graag nodigen de Stichting Masohi en de Stichting Pelita U hierbij uit voor een inloop-voorlichtingsmiddag. Deze middag is bedoeld voor Molukse en Indische senioren, hun mantelzorgers, en hun kinderen uit Appingedam, Farmsum en Delfzijl e.o.

De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 16 oktober 2019 in het Aswa gebouw te Appingedam. U bent hier tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom. Het adres is: Aswa-Welzijn, Burgemeester Klauckelaan 16, 9902 KZ Appingedam.

U krijgt daar voorlichting over twee belangrijke thema’s:

-de Algemene Oorlog Ongevallen Regeling (AOR) plus de Wet Uitkeringen Burger Oorlogsslachtoffers (WUBO), en de mogelijkheden voor Molukse en Indische ouderen geboren vóór 1954 om hier aanspraak op te kunnen maken.

-de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de hulp die Pelita aan Molukse en Indische ouderen biedt bij aanvragen voor deze wet bij uw gemeente. Denk hierbij aan voorzieningen als huishoudelijke hulp, thuiszorg, scootmobiel, en aanpassingen in uw woning.

Drs. Theo Boiten van de Stichting Pelita zal de voorlichting geven.

U kunt na de voorlichting dhr. Boiten laten bekijken of u een wetsaanvraag kunt indienen. Dhr. Boiten helpt u dan ook met de aanvraag. Deze hulp wordt u zonder enige kosten aangeboden door de Stichting Pelita. U bent van harte welkom op 16 oktober.

Voor nadere informatie kunt U bellen met:

Drs. Theo Boiten, Stichting Pelita, 06-13521353

Dhr. Isaac Souhuwat, Stichting Masohi, tel. 0596-626913